Przejdź do treści
  • lipiec 2024
    PonWtoŚroCzwPiąSobNie
    123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
  • Kliknij aby przejść do informacji o CAM w Języku łatwym do Czytania
  • Kliknij aby przejść do podstrony z materiałami video
  • Kliknij aby przejść do kanału na facebooku
  • Kliknij aby przejść do naszego kanału na Instagramie
  • Kliknij aby przejść do naszego kanału na YT

CENTRUM AKTYWNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ

Aktualności

Zdjęcie przedstawia panią z balonami.

Szukamy pracowników

Dyrektor Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” w Warszawie
ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w CAM „Nowolipie”
ul. Nowolipie 25B 01-002 Warszawa
Inspektor ds. komunikacji i polityki społecznej w Dziale Współpracy i Projektów Społecznych CAM „Nowolipie”
Nazwa projektowa stanowiska: animator/animatorka

(Umowa o pracę na czas określony do 31 lipca 2023 r.)
Projekt pn. „Miasto z sercem- wsparcie i aktywizacja seniorów”

Termin składania dokumentów do dnia 8 listopada 2022 roku do godziny 16.00.

Inspektor ds. komunikacji i polityki społecznej w Dziale Współpracy i Projektów Społecznych CAM „Nowolipie”
Wymiar czasu pracy: 1,5 etatu
Liczba stanowisk pracy – 2 stanowiska
Rodzaj umowy: umowa na czas określony

Charakterystyka pracy:

Celem projektu jest wzrost dostępu do usług społecznych dla 30 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez dostarczenie w trakcie trwania projektu usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych. Do zadań inspektora/inspektorki należeć będzie:

1. Realizacja działań przypisanych animatorom/animatorkom w projekcie zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Projektu, wnioskiem o dofinansowanie, dokumentami programowymi, Wytycznymi programu: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – RPMA.09.02.01-IP.01-14-092/20 i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Rekrutacja 40-60 wolontariuszy i wolontariuszek z zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji.
3. Przygotowanie wolontariuszy i wolontariuszek do świadczenia usług sąsiedzkich, w tym nadzór na prowadzonymi szkoleniami oraz wsparcia ze specjalistami i specjalistkami.
4. Przygotowywanie systemów motywacyjnych dla wolontariuszy
i wolontariuszek.
5. Przygotowywanie umów wolontariackich oraz z postępowań związanych ze wsparciem wolontariatu.
6. Działania nakierowane na wzmacnianie wspólnoty sąsiedzkiej, budowanie wśród aktywnych mieszkańców i mieszkanek postaw i wartości związanych
z pomocą osobom starszym i wykluczonym.
7. Działania mające na celu integracji społeczności lokalnej, a w szczególności społeczności Osiedla Muranów w Warszawie.
8. Prowadzenie wszelkiej wymaganej dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz nadzorowanie kompletowania dokumentów projektu.
9. Oznaczanie dokumentów logotypami zgodnie z wytycznymi programu IX, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – RPMA.09.02.01-IP.01-14-092/20
10. Stała współpraca z zespołem projektu odpowiadającym za realizację projektu oraz innymi pracownikami CAM Nowolipie,
11. Prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentów związanych
z realizacją projektu,
12. Promowanie projektu i upowszechnianie osiągniętych rezultatów poprzez prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie wytycznymi, umową o dofinansowanie i wnioskiem, ewaluacja
i monitoring projektu.
13. Przestrzeganie procedur dotyczących ochrony danych osobowych oraz zachowanie w bezwzględnej tajemnicy wszelkich informacji i danych uzyskanych podczas realizacji projektu, a w szczególności mogących stanowić tajemnicę służbową i handlową.

Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie. O stanowisko mogą ubiegać się osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530 z późn. zm.).
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Umiejętność biegłej obsługi komputera.
6. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku inspektor ds. komunikacji i polityki społecznej – wykształcenie minimum wyższe I stopnia.
7. Umiejętność tworzenia tekstów
8. Minimum 2 – letni staż pracy.
9. Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy polegającej na animacji lokalnej i/lub koordynacji wolontariatu i/lub komunikacji społecznej.
10. Wymagane kompetencje: identyfikacja z jednostką, komunikacja, samodzielność, sumienność.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://bip.cam.waw.pl/praca/animator-animatorka-w-projekcie-2/