Warszawa franciszkańska # Pokolenia 36

Warszawa franciszkańska

Częścią duszy Warszawy są kościoły związane ze św. Franciszkiem. Niewielu jest tak znanych  świętych, jak Biedaczyna z Asyżu. Podobnie jak na całym świecie, i w naszym mieście znaleźć możemy franciszkanów różnych gałęzi tej wspólnoty. Wybierzmy się więc na spacer ich śladami przez Stare i Nowe Miasto oraz Śródmieście.

Kościół św. Anny

Podróż zaczynamy przy pl. Zamkowym, w kościele św. Anny (Krakowskie Przedmieście 68). Ponad 400 lat posługiwali w nim bernardyni. W Warszawie znaleźli się oni za sprawą księcia Bolesława IV i jego żony Anny. W 1454 r. ich kościół został poświęcony. Przebudowy wspierali polscy władcy. Świątynia kolejno: nabierała cech barokowych (1660-67), zyskała rokokowe ołtarze (połowa XVIII w.), klasycystyczną fasadę (1786-88). W jej wnętrzu podziwiać możemy barokowy wystrój z polichromią z połowy XVIII w. Wtedy też powstały ołtarze, ambona i organy. Patronami kaplic są NMP Loretańska i Ładysław z Gielniowa.

Zakon bernardyński został zlikwidowany przez władze po powstaniu styczniowym. Odrodzenie zawdzięcza m.in. św. Janowi Pawłowi II. Nie wrócił jednak do św. Anny, której świątynia w 1928 r. stała się ośrodkiem duszpasterstwa akademickiego. II wojna światowa w dużej mierze oszczędziła budowlę. Przykościelna wieża to znany punkt widokowy, latem zaś w kościele odbywają się koncerty organowe.

Przy Miodowej

Zakon kapucynów sprowadził do Polski król Jan III. Warszawski kościół, z 1683-92 – votum dziękczynne za wiktorię wiedeńską – stoi przy ul. Miodowej 13.  Przed wejściem znajduje się rzeźba NMP oraz, po prawej stronie, w głębi – poruszająca Pieta. We wnętrzu oprócz ołtarza głównego jest kilka kaplic, m.in. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Królewska – z urnami zawierającymi trzewia Augusta II i serce Jana III.

Po powstaniu styczniowym wydany został ukaz o kasacie klasztorów i warszawski kościół kapucynów przejęła władza diecezjalna. Po odzyskaniu niepodległości wrócili oni do Warszawy. W 1944 r. dokonane zostały znaczne zniszczenia kościoła, ale po wojnie był on pierwszym odbudowanym w stolicy. W kaplicy królewskiej umieszczono wymowny obraz Jezusa Miłosiernego, a w ołtarzu głównym – obraz „Przemienienie Pańskie”. Przy świątyni działa Dom Pomocy im. bł Aniceta – miejsce wsparcia bezdomnych. Kapucyni słyną też jako spowiednicy. Każdy chyba warszawianin wie, że u kapucynów zobaczyć można Bożonarodzeniową, ruchomą szopkę.

Przy Zakroczymskiej

Późnobarokowy kościół pw. Stygmatów św. Franciszka, franciszkanów konwentualnych, stoi w narożniku ulic Zakroczymskiej i Franciszkańskiej. W roku 1645 na jego powstanie zezwolił Władysław IV. Pierwsze dwie świątynie były drewniane, kolejna – na obecnym miejscu – powstała w latach 1680-1733. Fundatorem był Jan III. Pod koniec XVIII w. fasadzie nadano cechy klasycystycznych i podwyższono wieże. Po powstaniu styczniowym i kasacie zakonu świątynia stała się kościołem garnizonowym. W lata 1918-19 to dawni gospodarze wrócili do stolicy. We wrześniu 1939 kościół dotykają wojenne działania. W 1944 r. zakonnicy wspierają powstańców i zostają internowani. W 1945 r., po ich powrocie, odprawiono tu pierwszą powojenną Mszę w lewobrzeżnej Warszawie.

Centralnym miejscem świątyni jest ołtarz z obrazem „Stygmatyzacja św. Franciszka”. Po jego lewej stronie znajduje się kaplica Matki Bożej Pocieszenia. Kościelne organy można usłyszeć podczas liturgii i koncertów.

Przy Senatorskiej

Kościół św. Antoniego, reformatów, przy ul. Senatorskiej 31, wybudowany został w 1611 r. z fundacji króla Zygmunta III jako świątynia drewniana – votum dziękczynne za zwycięstwo w oblężeniu Smoleńska. Po zniszczeniu w najeździe szwedzkim na jego miejscu w latach 70. XVII w. wzniesiono murowaną barokową świątynię. Od ulicy klasycystycznym ogrodzeniem oddzielono ją w 1770 r. W 1866 r. kościół stał się siedzibą parafii; w następnym roku klasztor uległ kasacie. W krużgankach wokół dziedzińca zobaczyć można tablice konmemoratywne, upamiętniające m.in. Klementynę Hoffmanową, Stanisława Jachowicza, Franciszka Smuglewicza, Rafała Hadziewicza oraz licznych żołnierzy poległych w II wojny światowej. Po częściowym zniszczeniu w powstaniu warszawskim świątynię po wojnie odbudowano dzięki staraniom franciszkanów, którzy powrócili do swojego klasztoru.

Przed kościołem stoi figura Najświętszej Maryi Panny z połowy XIX w. Do dziś podziwiać możemy w świątyni ołtarze z XVI-XVIII w., epitafia, stacje Drogi Krzyżowej z XVIII w. Kaplice to miejsca kultu św. Antoniego, Serca Pana Jezusa, Świętej Rodziny i Najświętszej Maryi Panny.

U św. Marcina

Kościół św. Marcina, przy ul. Piwnej 9/11, w połowie XIV w. ufundował książę mazowiecki Siemowit z żoną Eufemią. Gotycką świątynię rozbudowano w XVI w., później nastąpiły kolejne przebudowy. W XVIII w. świątynia otrzymała rokokowe wyposażenie. Powstanie Warszawskie przyniosło spalenie i częściowe zburzenie budowli. W czasie odbudowy wnętrze otrzymało nowoczesne wyposażenie umiejętnie połączone z elementami zabytkowymi.

Dwie kaplice, do których możemy zajść, to miejsca kultu Matki Bożej Bolesnej i Pana Jezusa. O obrazie w pierwszej z nich Adam Jarzębski pisał, że jest żałobliwie malowany, przez cuda aprobowany. Kościół posiada gotycką wieżę z barokowym hełmem. W II poł. XIX w. nastąpiła kasata zakonu augustianów, dotychczasowych gospodarzy świątyni. W latach międzywojennych kościół był świątynią filialną. Po wojnie obiekt został powierzony siostrom Franciszkankom Służebnicom Krzyża.

Wyniesieni na ołtarze

Z kościołem św. Anny związany był bł. Ładysław z Gielniowa. Ok. 1466 r. został on kapłanem, a pod koniec życia – gwardianem warszawskiego klasztoru. Zmarł w 1505 r. Ładysław tworzył pieśni religijne w języku polskim, niektóre – znane do dziś. Błogosławionym Kościół ogłosił go w 1750, ale już półtora wieku wcześniej obrany został patronem Warszawy. W ikonografii przedstawiany jest ratujący miasto od epidemii.

W kościele kapucynów posługiwało dwóch błogosławionych: Honorat Koźmiński i Anicet Kopliński. Pierwszy z nich w czasie studiów osadzony został w Cytadeli, przeżywając kryzys wiary. Po uwolnieniu wstąpił do kapucynów. Jako kapłan starał się krzewić religijno-moralne odrodzenie społeczeństwa. Po kasacie klasztorów posługiwał w Zakroczymiu, a następnie – w Nowym Mieście nad Pilicą. Zmarł w 1916 r. O. Anicet urodził się na Pomorzu. Jego ojciec był polskim katolikiem, matka – niemiecką luteranką. Wstąpił do kapucynów i został kapłanem. W 1918 r. przybył do Polski, nazwano go „jałmużnikiem Warszawy”. Podczas II wojny światowej pomoc niósł Polakom i Żydom. Zginął, zmaltretowany przez Niemców, w Oświęcimiu.

Bł. Matka Elżbieta Róża Czacka związana jest z kościołem św. Marcina, którego gospodarzem jest założone przez nią zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Urodziła się w 1876 r. Po utracie wzroku poświęciła się służbie niewidomym. Założyła w tym celu Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, którego placówki (m.in. w Laskach) do dziś mają za zadanie usamodzielniać niewidomych.

Piękno kościołów

Choć św. Franciszek dla siebie wybierał zawsze to, co najuboższe, podkreślał, że domy Boże powinny być miejscami najpiękniejszymi. Wierność tej zasadzie widać dobrze także w warszawskich franciszkańskich świątyniach. Spacer po Warszawie franciszkańskiej może więc być źródłem głębokich przeżyć i duchowych, i artystycznych.