Marzę o tym, żeby być starszą, bardzo to romantyzuję  

Alina Kręcisz, Julia Podborączyńska  

Marzę o tym, żeby być starszą, bardzo to romantyzuję 

instalacja wideo  

konsultacja: Pamela Bożek  

 

Marzę o tym, żeby być starszą, bardzo to romantyzuję jest dokumentacją intymnej, niespiesznej wymiany korespondencji pomiędzy Aliną (66 lat) i Julią (24 lata), która miała miejsce między 7. grudnia 2021 roku a 20. lutego 2022 roku w dokumencie zatytułowanym „Dialog”, zapisanym w chmurze Google Docs. Jest zapisem budującej się relacji pomiędzy dwiema kobietami, które odnajdują w swoich opowieściach podobieństwa i bliskość mimo dzielących je lat i kilometrów. Podczas trwania projektu obie podróżowały – do Midsomer Norton, Wells, Barcelony. Ich pierwsze i jedyne osobiste spotkanie miało miejsce w sierpniu 2021 roku w Warszawie. 24. lutego, podczas otwarcia wystawy, spotkają się po raz drugi.