Logo konkursu - łódka i napis wakacje międzypokoleniowe.

Konkurs Plastyczny „Wakacje Międzypokoleniowe”

Konkurs Plastyczny „Wakacje Międzypokoleniowe” został zorganizowany przez Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” dla Uczestników warszawskiej akcji Lato w Mieście. Projekt miał przyczynić się do wzmacniania wiedzy o starzeniu się, integracji międzypokoleniowej, dialogu międzypokoleniowego oraz rozwoju umiejętności plastycznych i kreatywności. Uczestnicy konkursu mieli do wyboru dwie kategorie tematyczne:

1) Moje fantastyczne wakacje z babcią i dziadkiem
Przygotowanie pracy było dwuetapowe. W pierwszym etapie Uczestnik konsultował się z osobą starszą, np. swoją babcią, dziadkiem lub inną znaną mu osobą starszą, by wspólnie opracować temat Konkursu. W drugim etapie Uczestnik wykonał pracę plastyczną. Praca mogła przedstawiać scenę w rzeczywistym miejscu, ale równie dobrze mogła ukazywać nieistniejące, fantastyczne światy.
2) 2070 rok – moje fantastyczne wakacje
Praca miała formę komiksu i ukazywała wyobrażenie Uczestnika na temat jego wakacji za 50 lat, kiedy Uczestnik będzie w wieku senioralnym.

Jury konkursu przyznało pierwsze miejsce Jakubowi Kołodziejskiemu reprezentującemu Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Warszawie, drugie miejsce Grzegorzowi Wojciechowskiemu ze Szkoły Podstawowej nr 246 oraz trzecie miejsce Wiktorowi Folwarskiemu ze Szkoły Podstawowej nr 222. Przyznano jedno wyróżnienie – dla reprezentanta Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10, Mathieu Buhmelova. Kontakt: +48 22 838-34-96 wew. 24