Uczestnicy Międzypokoleniowej sesji dialogowej siedzą na krzesłach ustawionych w okjręgu.

Międzypokoleniowe Sesje Dialogowe

28 listopada 2019 r. w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” odbyła się pierwsza Międzypokoleniowa Sesja Dialogowa. Zaproszenie do udziału w sesji przyjęli przedstawiciele Młodzieżowej Rady Warszawy oraz Warszawskiej Rady Seniorów.

Jak budować dialog międzypokoleniowy? Jakie płyną korzyści z rozwijania relacji międzypokoleniowych? Co sprzyja dialogowi między generacjami? Na te i inne pytania próbowaliśmy wspólnie znaleźć odpowiedź. Uczestnicy sesji opowiedzieli o swoich skojarzeniach z dialogiem i międzypokoleniowością, a także podzielili się własnymi doświadczeniami związanymi z rozwijaniem idei społeczeństwa dla wszystkich pokoleń w środowiskach lokalnych.

Budowanie współpracy międzypokoleniowej stanowi odpowiedź na potrzeby zarówno osób starszych, jak i młodzieży. Przedstawiciele dwóch Rad wspólnie próbowali odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób rozwijać oraz jak stworzyć warunki międzypokoleniowych działań w Warszawie. Moderatorką spotkania była Pani Iwona Kozieja, konsultant i facylitator dialogu.