Trzy kobiety grają w grę planszową, układając małe kolorowe pionki.

Międzypokoleniowe spotkania z planszówkami

Stowarzyszenie Rozwiń się zwróciło się do Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie z propozycją wspólnej realizacji projektu polegającego na organizacji serii międzypokoleniowych spotkań z planszówkami. Stowarzyszenie złożyło wniosek o mały grant do m. st. Warszawy i otrzymało dofinansowanie. Do projektu zaproszono szkołę podstawową znajdująca się w sąsiedztwie. Pierwszym etapem była organizacja spotkań dedykowanych oddzielnie seniorom i młodzieży, w trakcie których zapoznawali się z zasadami gier. Następnie w CAM Nowolipie odbyło się kilka wspólnych międzypokoleniowych spotkań z planszówkami.
W ich trakcie dostępny był drobny poczęstunek w postaci gorących  napojów i ciasteczek.

Podczas uroczystego zakończenia projektu młodzieży wręczone zostały dyplomy, seniorzy otrzymali drobne świąteczne upominki przygotowane przez uczniów, a CAM Nowolipie zostało przekazanych kilka gier planszowych. Mimo zakończenia projektu wszyscy uczestnicy wyrazili chęć kontynuacji spotkań planszówkach, które planowane są cyklicznie w kolejnym roku.