Prace rysunkowe prezentujące różne części roweru ułożone na podłodze.

Tropiciele czasu

Tydzień międzypokoleniowych warsztatów twórczych, podczas których seniorzy CAM integrowali się z dziećmi z Ogniska Muranów. Uczestnicy spotkań wspólnie złożyli zegar, rower-kolaż, grali w kalambury, śpiewali i tańczyli do polskich i ukraińskich piosenek. Odbyła się również wycieczka do Łazienek Królewskich, podczas których uczestnicy zrobili własnoręcznie odlewy gipsowe.