Przejdź do treści
 • lipiec 2024
  PonWtoŚroCzwPiąSobNie
  123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
 • Kliknij aby przejść do informacji o CAM w Języku łatwym do Czytania
 • Kliknij aby przejść do podstrony z materiałami video
 • Kliknij aby przejść do kanału na facebooku
 • Kliknij aby przejść do naszego kanału na Instagramie
 • Kliknij aby przejść do naszego kanału na YT

ZAANGAŻOWANY SENIOR

Wyszukaj placówki w Warszawie

Wyszukaj

  Uniwersytet trzeciego wieku

  Na naukę nigdy nie jest za późno, o czym możesz się przekonać, zapisując się na zajęcia prowadzone na uniwersytecie trzeciego wieku (UTW). To świetne miejsce dla seniorów, którzy chcą pogłębiać wiedzę w interesującej ich dziedzinie albo uczyć się czegoś zupełnie nowego. Zajęcia na UTW umożliwiają rozwój, pobudzają do twórczej i społecznej aktywności, pomagają nawiązać przyjaźnie, a nawet zadbać o kondycję fizyczną. UTW to także miejsce spotkań z osobami w podobnym wieku, co daje poczucie przynależności do grupy.
  Oferta edukacyjna warszawskich UTW jest wszechstronna i zróżnicowana. Podstawowymi zajęciami są wykłady i seminaria poświęcone m.in. historii, filozofii, psychologii, literaturze, polityce, muzyce i historii sztuki oraz spotkania ze sławnymi ludźmi. Poruszane są na nich np. zagadnienia opisujące jak zachować do późnych lat życia dobre zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne. Po wykładach można zadawać wykładowcom pytania lub uczestniczyć w dyskusji poświęconej omawianej tematyce.
  W wielu warszawskich UTW prowadzone są lektoraty języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego czy włoskiego. Odbywają się one zazwyczaj na kilku poziomach, uwzględniających stopień zaawansowania słuchaczy. Ważne miejsce w ofercie UTW zajmują zajęcia sportowe i rekreacyjne, np. gimnastyka rehabilitacyjna, ćwiczenia usprawniające oraz pływanie. Seniorzy chętnie uczestniczą w zajęciach turystyczno-krajoznawczych, w ramach których odbywają się zarówno piesze wycieczki, jak i organizowane są dłuższe podróże czy wyjazdy świąteczne, a także turnusy rehabilitacyjne. W ramach UTW seniorzy mogą też uczestniczyć w warsztatach plastycznych oraz tanecznych. Z kolei zajęcia samokształceniowe obejmują literaturę, teatr, pamiętnikarstwo i muzykę. Dużym zainteresowaniem cieszą się też zajęcia poświęcone obsłudze komputera i Internetu, a ostatnio również smartfona. Dzięki bogatej ofercie UTW seniorzy odkrywają w sobie nowe talenty oraz uczą się dotąd nieznanych im technik przydatnych do rozwijania swoich zdolności.
  Uczestnictwo w zajęciach na UTW wprowadzi cię w nowy, ciekawy i pełen wyzwań okres jesieni życia oraz zaspokoi twoje potrzeby samokształcenia, poznawania środowiska, poszerzania wiedzy i swoich umiejętności, wykonywania społecznie użytecznych działań, bycia uznanym za część małej grupy oraz społeczeństwa. Poza tym interesująco wypełnisz wolny czas i zacieśnisz więzi towarzyskie. Może też zrealizujesz młodzieńcze marzenia, które były dotychczas nie do pogodzenia z życiem zawodowym i obowiązkami wobec rodziny.

  Znajdź uniwersytet trzeciego wieku.

  Uniwersytet otwarty

  Miejscem, gdzie można zdobywać wiedzę i nowe umiejętności są również uniwersytety otwarte.
  W ramach Uniwersytetu Otwartego UW organizowane są kursy obejmujące sześć dziedzin:

  • kultury i idee,
  • języki świata,
  • człowiek i społeczeństwo,
  • prawo, biznes i IT,
  • nauka i środowisko,
  • rekreacja i hobby.

  Zajęcia odbywają się w cyklu semestralnym, są odpłatne. Mogą w nich uczestniczyć osoby posiadające dowolny poziom wykształcenia (nie są wymagane żadne dyplomy ani świadectwa). Uczestnicy kursów prowadzonych w ramach UO mogą korzystać również z różnego rodzaju imprez kulturalnych organizowanych przez Uniwersytet Warszawski, m.in. wystaw, koncertów czy pokazów filmowych oraz uczestniczyć w wykładach otwartych poświęconych najważniejszym wydarzeniom społeczno-gospodarczym kraju. Więcej informacji na temat UOUW znajdziesz na stronie www.uo.uw.edu.pl Uniwersytet Otwarty SGGW udostępnia usługi edukacyjne wszystkim osobom chcącym poszerzać swoją wiedzę niezależnie od wieku czy posiadanego wykształcenia. Odpłatne kursy obejmują następujące obszary tematyczne:

  • człowiek i technika,
  • ekonomia i społeczeństwo,
  • języki obce,
  • przyroda,
  • żywność i żywienie

  Oferta kursów, regulamin, terminy zapisów są dostępne w Biurze Uniwersytetu Otwartego oraz na stronie internetowej.

  Samokształcenie

  Zdobywanie wiadomości, umiejętności praktycznych za pomocą różnych technik daje szansę na przeżycie przygody, rozwijania pasji, kształtuje zaradność. Nie zawsze łatwo się do tego zmobilizować w pojedynkę, ale warto przynajmniej próbować. Samodzielną naukę języka obcego ułatwią płyty i programy komputerowe. Dostępne są kursy internetowe z różnych dziedzin (także bezpłatne) i oczywiście książki oraz audiobooki. Pamiętaj, że wiele bibliotek ma w swoich zbiorach książki nie tylko tradycyjne, ale też do słuchania. Samokształcenie ułatwia adaptację do zachodzących zmian, dzięki czemu osoby dbające o swój rozwój rzadziej doświadczają wykluczenia społecznego. Możesz korzystać z ogólnodostępnych, dość często bezpłatnych, wykładów online, które nalez śledzić na stronach internetowych.

  Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora (PCWS)

  To 3-letni projekt miejski (na lata 2016-2019), realizowany wspólnie przez Urząd m.st. Warszawy i Stowarzyszenie Kreatywni 50 Plus przy wsparciu partnerów, którzy bezpłatnie udostępnili pomieszczenia do realizacji. W PCWS mieszkańcy w wieku 60 Plus mogą skorzystać z bezpłatnych, indywidualnych porad i konsultacji z zakresu obsługi komputerów, smartfonów, tabletów czy aparatów cyfrowych oraz korzystania z internetu. Celem projektu jest utrzymanie samodzielności osób starszych. Każdy mieszkaniec powyżej 60. lat może spotkać się z Doradcą Cyfrowym na godzinną konsultację. Wystarczy wcześniej zapisać się telefonicznie na spotkanie w wybranym przez siebie Punkcie. Punkty znajdują się w każdej dzielnicy Warszawy, działają od 3 do 6 godzin tygodniowo przez cały rok.
  Lista PCWS i mapa z ich lokalizacją wraz z godzinami zapisów telefonicznych oraz regulamin punktów znajdują się na www.senioralna.um.warszawa.pl. Po kliknięciu na mapie w wybrany punkt, pojawi się adres, nazwa miejsca, nazwisko doradcy, numer telefonu i informacja, kiedy można się zapisywać.

  Aktywność obywatelska

  Jeśli chcesz włączyć się w życie społeczności lokalnej, masz pomysł, co zrobić, by mieszkańcom osiedla, dzielnicy czy miasta żyło się lepiej, możesz spożytkować swoją energię i chęć zaangażowania, uczestnicząc w różnych formach aktywności obywatelskiej.

  Konsultacje społeczne

  Konsultacje społeczne to forma dialogu, którą prowadzi urząd z mieszkańcami, aby zasięgnąć ich opinii na temat różnych istotnych kwestii. Organizują je podmioty administracji rządowej, samorządowej, a także Urząd m.st. Warszawy i urzędy dzielnic. W konsultacjach może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany danym tematem, a informacje o nich umieszczane są na bieżąco na Warszawskiej Platformie Konsultacji Społecznych www.konsultacje.um.warszawa.pl oraz na Facebooku. Konsultacje społeczne mogą inicjować także sami mieszkańcy. W sprawach ogólnomiejskich pomysł musi poprzeć co najmniej 1000 mieszkańców Warszawy posiadających czynne prawo wyborcze, w sprawach dzielnicowych – 200 osób. Pamiętaj, że konsultacje społeczne to ważny głos doradczy, na podstawie którego urząd podejmuje ostateczną decyzję.

  Budżet obywatelski

  Budżet obywatelski daje wszystkim mieszkankom i mieszkańcom możliwość decydowania o tym, na co zostaną przeznaczone pieniądze z budżetu miasta. Każdy może zgłosić pomysł, który zmieni lub usprawni najbliższą okolicę, kilka dzielnic lub całą Warszawę. To także mieszkanki i mieszkańcy corocznie głosują i wybierają te, które zostaną zrealizowane. Wiesz, na co powinny być wydane pieniądze z budżetu miasta? Zgłoś swoją propozycję lub zagłosuj na najbardziej potrzebne i najciekawsze pomysły mieszkańców. Więcej informacji: www.twojbudzet.um.warszawa.pl lub w urzędzie dzielnicy.

  Inicjatywa lokalna

  Malowanie ławek na osiedlu, piknik sąsiedzki, odnowienie klubu, rozbudowa lokalnego placu zabaw, założenie sąsiedzkiego ogrodu – m.in. takie działania mogą zostać zrealizowane przy wsparciu Urzędu m.st. Warszawy. Inicjatywa lokalna to narzędzie współpracy mieszkańców i Urzędu przy działąaniach na rzecz danej okolicy czy społeczności. Wniosek z opisem planowanego przedsięwzięcia w formie pisma lub formularza może zostać złożony przez mieszkańców samodzielnie (wystarczą dwie osoby) lub za pośrednictwem stowarzyszenia, fundacji, parafii czy klubu sportowego9. Formularz do wypełnienia znajdziesz na stronie www.inicjatywa.um.warszawa.pl. Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie m.st. Warszawy (może to być Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy albo Kancelaria Urzędu). Ocena pomysłu mieszkańców należy do Urzędu. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być zrealizowane działania wpisujące się w następujące obszary: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalność charytatywna; działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; promocja i organizacja wolontariatu; edukacja, oświata i wychowanie; działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody. Więcej o inicjatywie lokalnej na: www.inicjatywa.um.warszawa.pl.

  Miejsca aktywności lokalnej (MAL)

  Na mapie Warszawy pojawia się coraz więcej tzw. Miejsc Aktywności Lokalnej. MAL to różnego rodzaju miejsca, otwarte na społeczność lokalną, biorące aktywny udział w życiu sąsiedzkim. Miejscem Aktywności Lokalnej może być zarówno siedziba instytucji (np. specjalna przestrzeń w domu kultury czy bibliotece), organizacji pozarządowej, jak i podmioty prywatne (np. kawiarnie, pracownie twórcze czy spółdzielcze kluby osiedlowe). Każdy MAL, w miarę swoich możliwości, bezpłatnie udostępnia mieszkańcom swoją przestrzeń (np. na spotkanie, pokaz filmu, warsztaty), różnego rodzaju sprzęt (np. krzesła na sąsiedzki piknik, rzutnik do pokazu filmowego), a także wspiera działania sąsiadów na inne sposoby. Każde z miejsc wygląda inaczej, ma inny program i specyfikę, ale w każdym można się integrować i współdziałać z sąsiadami.
  W Warszawie działa kilkadziesiąt miejsc otwartych na społeczność lokalną i cały czas do sieci dołączają nowe. Jeśli chcesz poznać ludzi mieszkających w twojej okolicy lub szukasz przestrzeni do realizacji własnych pomysłów, znajdź najbliższe takie miejsce na stronie www.spoldzielniakultury.waw.pl lub na stronie www.inicjatywa.um.warszawa.pl/siecmal (tu dowiesz się też o wsparciu dla MAL i o bezpłatnych szkoleniach).

  Domy Sąsiedzkie to wyjątkowy typ Miejsca Aktywności Lokalnej, stworzony przede wszystkim z myślą o społeczności lokalnej i sąsiedzkiej integracji. Przy wsparciu koordynatora miejsca, mieszkańcy sami stają się gospodarzami lub współgospodarzami Domu Sąsiedzkiego. Ponieważ ich głównym celem jest wspieranie pomysłów i działań mieszkańców, Urząd m.st. Warszawy stara się zapewnić do tego lokal, wynagrodzenie koordynatorów i niezbędne materiały.

  Spółdzielnia Kultury

  www.spoldzielniakultury.waw.pl
  To internetowa przestrzeń, w której instytucje, organizacje, grupy nieformalne i wszyscy chętni nieodpłatnie dzielą się swoimi zasobami – produktami kultury, sprzętem, przestrzenią. Można je wypożyczać na organizację działań lokalnych, kulturalnych czy społecznych. Można dodać swoje zasoby i korzystać z już udostępnionych. Tutaj też znajdują się Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL), które realizują pomysły mieszkańców, aktywne sąsiedzkie spędzanie czasu wolnego. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej.

  Rady osiedli

  Rady osiedli powoływane są do życia, aby nadzorować, zarządzać i współdecydować o funkcjonowaniu osiedli. Szczegółowe kompetencje rad określają statuty, przyjmowane w drodze uchwał rad dzielnic. Radni osiedla reprezentują zdanie mieszkańców swojego osiedla, opiniują projekty wybranych dokumentów dzielnicowych, informują mieszkańców o działaniach władz dzielnicy oraz inicjują określone działania na rzecz najbliższego otoczenia. Najczęściej wypełniają funkcję opiniodawczą. Pracują społecznie, nie otrzymują wynagrodzenia za swoją działalność. Szczegółowe informacje dotyczące rad osiedli znajdują się na stronach internetowych dzielnic.

  Partnerstwa lokalne

  Partnerstwa lokalne to często nieformalne porozumienia osób, organizacji, firm i urzędów dzielnic (lub ich jednostek), których członkowie chcą działać długofalowo na rzecz swojej okolicy i lokalnej społeczności. Aktualnie działają:

  • Partnerstwa dla Mokotowa
   – Partnerstwo „Mój Służewiec”
   – Partnerstwo „Moje Sielce”
   – Partnerstwo „Moje Wierzbno”
   – Partnerstwo „Nasze Stegny”
   – Partnerstwo „Siekierki Reaktywacja”
   – Partnerstwo „Stary Mokotów”
  • „Koalicja na rzecz Ochoty”
  • Partnerstwo Młyn na Woli
  • Partnerstwo Przepis na Muranów
  • „Nasz Żoliborz IV” Partnerstwo na rzecz Rudawki i Zatrasia
  • Partnerstwo Marymont-Kaskada
  • Partnerstwo Żoliborz Oficerski
  • Partnerstwo Sady Żoliborskie
  • Partnerstwo na Targówku
  • Otwarty Jazdów – Partnerstwo dla Osiedla Jazdów

  Inicjatywa uchwałodawcza Mieszkańcy Warszawy mogą wystąpić z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę m.st. Warszawy. W tym celu grupa pięciu warszawiaków posiadających czynne prawo wyborcze tworzy komitet inicjatywy. Komitet ma za zadanie przygotowanie projektu uchwały oraz jego uzasadnienie, zebranie minimum 15 000 podpisów uprawnionych mieszkańców Warszawy pod projektem uchwały oraz złożenie wspomnianych dokumentów do Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy. Jeśli dokumenty są poprawne, Rada głosuje nad zgłoszonym projektem uchwały

  Referendum na wniosek mieszkańców

  W referendum lokalnym mieszkańcy Warszawy, jako członkowie wspólnoty samorządowej, wyrażają w drodze głosowania swoją wolę w sprawach:
  – odwołania Rady m.st. Warszawy,
  – sposobu rozstrzygania spraw dotyczących wspólnoty,
  – społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących wspólnotę,
  – odwołania prezydenta miasta,
  – samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne.
  Referendum przeprowadza się z inicjatywy Rady m.st. Warszawy lub na wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców.

  Do kogo się zwrócić?

  Jeśli twoja sprawa jest ważna dla mieszkańców Warszawy – zwróć się do dzielnicowego koordynatora ds. konsultacji z mieszkańcami (np. Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy, Wydział Kultury dla Dzielnicy) lub do koordynatorów ds. konsultacji w wybranych biurach Urzędu m.st. Warszawy (np. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Zespół Realizacji Polityki Senioralnej, Biuro Polityki Zdrowotnej, Biuro Kultury, Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy).
  W niektórych sprawach, możesz się zwrócić również do pełnomocników Prezydenta m.st. Warszawy, tj.:

  • ds. równego traktowania,
  • ds. komunikacji rowerowej,
  • ds. Programu Rozwoju Kultury,
  • ds. zagospodarowania nadbrzeża Wisły,
  • ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
  • ds. edukacji kulturalnej.

  Jeśli szukasz informacji urzędowej lub chcesz zgłosić swój pomysł, zadzwoń pod numer Miejskiego Centrum Kontaktu: 19 115. Możesz również umówić się na dyżur do radnego dzielnicowego i przedstawić mu swój pomysł czy problem, a także do radnego m.st. Warszawy. Listę radnych znajdziesz na www.radawarszawy.um.warszawa.pl. Jeśli masz pomysł na działanie lub prośbę o wsparcie swoich projektów, najlepiej zwrócić się bezpośrednio do merytorycznej jednostki w biurze Urzędu m.st. Warszawy lub dzielnicy. W przypadku, gdy sprawa dotyczy systemowych rozwiązań aktywności obywatelskiej, możesz się zwrócić do Centrum Komunikacji Społecznej, ul. Senatorska 27, tel. 22 443 34 00, 22 443 34 01.

  Wolontariat

  Jeśli chcesz poświęcić swój czas i energię na dobrowolne i bezpłatne działanie na rzecz innych ludzi, zwierząt, środowiska lub najbliższej okolicy, możesz zostać wolontariuszem. Wolontariat to doskonała forma aktywności, spotkań z innymi ludźmi, szansa na wspólne realizowanie pomysłów i pasji, która pozwoli ci pozostać sprawnym na dłużej. Obcowanie z innymi ludźmi ułatwia nawiązywanie kontaktów i pomaga w życiu społecznym, a działania wolontariackie dają ogromną satysfakcję. Wolontariusze działają w muzeach, domach kultury, ośrodkach pomocy społecznej, domach dziecka, schroniskach dla zwierząt, ośrodkach sportu i wielu innych. Różnorodność ofert pozwoli wybrać każdemu coś dla siebie, niezależnie od swoich możliwości, sił czy ilości wolnego czasu. Nawet nasze kilka godzin w tygodniu może wesprzeć przebieg jakiegoś wydarzenia, wzmocnić działania organizacji lub być znaczącym wsparciem dla innych ludzi. Potencjał, wiedza i doświadczenie osób w dojrzałym wieku jest czymś bardzo cennym i poszukiwanym przez organizacje czy instytucje. W celu znalezienia odpowiednich ofert wolontariatu można odwiedzić Miejski Portal Wolontariatu www.ochotnicy.waw.pl, na którym znajdują się oferty z całej Warszawy. Oferty mogą być sortowane według kryterium tematyki zaangażowania oraz poprzez dzielnice. Można również udać się na dyżur do jednego z Punktów Wolontariatu Senioralnego i porozmawiać z osobą, która pomoże w wyborze odpowiedniej oferty wolontariatu.

  Punkty Wolontariatu Senioralnego

  To przyjazne miejsca, do których zgłosić się może każda seniorka i senior, żeby znaleźć wolontariat dostosowany do swoich potrzeb, czasu i możliwości. Punkt obsługiwany jest przez wolontariuszy (również seniorów), którzy doradzają jakie oferty wolontariatu będą najwłaściwsze.
  Informację o planowanych działaniach rozwijających wolontariat na terenie Warszawy, można uzyskać kontaktując się na adres mail: ochotnicy@um.warszawa.pl.

  #Pokolenia – Warszawski Miesięcznik Seniorów

  Warszawski miesięcznik seniorów #POKOLENIA to bezpłatny, drukowany, kolorowy miesięcznik, adresowany do dojrzałych mieszkańców Warszawy. Poruszane są w nim istotne dla seniorów tematy z różnych dziedzin – od prawa, ekonomii i polityki społecznej przez informacje o aktualnej ofercie usług i odbywających się w Warszawie wydarzeń dla seniorów po treści poradnikowe i lifestylowe. Magazyn tworzy międzypokoleniowa redakcja, z dużym aktywnym udziałem seniorów –wolontariuszy. Miesięcznik promuje nowy, niestereotypowy wizerunek polskich seniorów, jako ludzi aktywnych, pełnych pasji, otwartych na nowinki i współpracę z młodszymi generacjami. Odczarowuje starość, aktywizuje, zaraża optymizmem i dobrym humorem, daje seniorom powiew świeżości.

  Adres redakcji:
  Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”
  ul. Nowolipie 25b, 01-002 Warszawa
  mail: pokolenia@camnowolipie.pl
  www.facebook.com/miesiecznikpokolenia
  www.senioralna.um.warszawa.pl/pokolenia