Przejdź do treści
 • maj 2024
  PonWtoŚroCzwPiąSobNie
  29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
 • Kliknij aby przejść do informacji o CAM w Języku łatwym do Czytania
 • Kliknij aby przejść do podstrony z materiałami video
 • Kliknij aby przejść do kanału na facebooku
 • Kliknij aby przejść do naszego kanału na Instagramie
 • Kliknij aby przejść do naszego kanału na YT

Deklaracja dostępności serwisu CAM Nowolipie

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności  poniżej:

 1. część z opublikowanych obrazów nie posiada opisu alternatywnego – mają one charakter ozdobny,
 2. część dokumentów Pdf umieszczonych na stronie nie posiadają formatu zapewniającego dostępność cyfrową,

Oświadczenie sporządzono w dniu:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą  do kontaktu jest katarzyna.jablonska@camnowolipie.pl   Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +22 838 34 96. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • • dane osoby zgłaszającej żądanie,
   • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
   • oraz sposób kontaktu preferowany przez osobę zgłaszającą.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, Nowolipie 25B 01-002 Warszawa

Dojazd do siedziby CAM „Nowolipie”:

 1. W odległości około 150 metrów od wejścia głównego CAM „Nowolipie” znajduje się przystanek autobusowy ZTM Nowolipie
 2. W odległości około 400 metrów od wejścia głównego CAM „Nowolipie” znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe ZTM Kino Femina (dostęp przez  ul. Nowolipie i Al. Jana Pawła II bez konieczności pokonywania schodów)
 3. W odległości około 400 metrów od wejścia głównego CAM „Nowolipie” znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe ZTM Wola Ratusz.
 4. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania transportu miejskiego oraz dostępności dostępne są na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

Dostępność wejścia i budynku:

 1. Do budynku prowadzi pochylnia wjazdowa. Nachylenie oraz szerokość biegu pochylni jest odpowiednia.
 2. Przestrzeń manewrowa przed początkiem pochylni została zachowana. Pochylnię wyposażono w obustronnie w poręcze na odpowiednich wysokościach.
 3. Drzwi wejściowe mają odpowiednie wymiary (szerokość i wysokość w świetle ościeżnicy). Wysokość progu nie przekracza 20 mm. Drzwi nie otwierają się automatycznie.
 4. Strefa wejściowa oraz korytarze boczne są doświetlone.
 5. Budynek ma zapewnioną dostępności części pomieszczeń sanitarnych (na każdym piętrze jedna toaleta w pełni dostępna  oraz na pierwszym piętrze dostępny prysznic).
 6. Ściany, podłogi, stolarka jak i wyposażenie obiektu np. stoły/ krzesła mają niezapewnione kontrastowe zestawienia.
 7. Numeracja drzwi wyraźna, duża, kontrastowa, uzupełniona numeracją brajlowską.
 8. Podnośnik (przednia część obiektu) oraz winda (tylna część obiektu) zapewniają dostęp na każdą kondygnację obiektu.
 9. Podnośnik i winda mają zapewnione odpowiednie wymiary, przyciski znajdują się na właściwych wysokościach.
 10. W przypadku podnośnika otwieranie samodzielnie drzwi może sprawiać kłopot – są ciężkie.
 11. Winda umożliwia samodzielne korzystanie osobie poruszającej się na wózku.
 12. Przed windą i podnośnikiem zapewniono wystarczająca przestrzeń manewrową.
 13. W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. W każdej z nich jeden bieg schodów nie przekracza 17 stopni. Schody nie maja nosków, są oznaczone kontrastowo.
 14. Obustronne odpowiednie poręcze, znajdują się przy każdym biegu schodów, w klatkach schodowych.
 15. Wyraźna kolorystyka poszczególnych pięter budynku pozwalająca zorientować się w przestrzeni (każde z pięter ma swój kolor).
 16. Kolorowe framugi drzwi pozwalające dobrze zidentyfikować wejścia.
 17. Wejścia do poszczególnych pomieszczeń pozbawione są progów.
 18. Okna w drzwiach do pomieszczeń mają przeszklenia, które pozwalają osobom niesłyszącym mieć wgląd do nich.
 19. Uchwyty w wielu pomieszczeniach (klubokawiarnia, przestrzeń wspólna, toalety, sala warsztatowa, sala komputerowa) na kule dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową.
 20. Możliwość zawracania na końcach korytarza dla osób poruszających się na wózkach (systemy manewrowe).
 21. Pętle indukcyjne w sali komputerowej oraz w klubokawiarni.
 22. Istnieje możliwość bezpośredniego wyjścia z klubokawiarni, sali rekreacyjnej i sali komputerowej na taras, również dla osób poruszających się na wózkach.
 23. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do budynku.

Osoby udzielające informacji oraz pomocy przy wejściu do budynku:

 1. Portierzy pracujący  w wejściu do budynku,
 2. Pracownik Punktu Informacji Senioralnej,
 3. Pracownicy socjalni,
 4. Pracownicy CAM napotkani w budynku i poproszeni o udzielenie informacji lub pomocy w poruszaniu się po budynku,

Dostępność toalety dla osób z niepełnosprawnością:

 1. Na każdej kondygnacji dostępna jest jedna toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością,
 2. Dodatkowo toaleta na pierwszym piętrze posiada prysznic dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

Obsługa osób słabosłyszących:

 1. Brak usługi tłumaczenia języka migowego osób słabosłyszących/niesłyszących znajdującego się na miejscu,
 2. Możliwość korzystania z tłumacza PJM online w Punkcie Informacji Senioralnej,
 3. Możliwość komunikacji za pomocą SMS pod numerem: +48723244421
 4. W klubokawiarni oraz pracowni komputerowej dostępne są pętle indukcyjne.
 5. W Punkcie Informacji Senioralnej znajduje się stanowiskowa pętla indukcyjna.
 6. Na stronie internetowej www.cam.waw.pl znajduje się informacja o Centrum w Polskim Języku Migowym.

Dostępność miejsc parkingowych:

 1. Najbliższe miejsca parkingowe są dostępne przy ulicy Nowolipie w odległości około 50 metrów od wejścia do budynku.
 2. Najbliższe miejsca dla osób z niepełnosprawnością usytuowane są przy Al. Jana Pawła II w odległości około 300 metrów od wejścia do budynku.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej “Nowolipie”,  Klubokawiarni NASZA ul. Stalowa 29, Warszawa

Dojazd do siedziby Klubokawiarni Nasza przy ul. Stalowej 29”:

1. W odległości około 60 metrów od wejścia głównego do Klubokawiarni znajduje się przystanek tramwajowy ZTM Konopacka 01 i Konopacka 02
2. W odległości około 350 metrów od wejścia głównego Klubokawiarni Nasza znajduje się przystanek autobusowe i tramwajowe ZTM Strzelecka dojście bez konieczności pokonywania schodów)
3. W odległości około 450 metrów od wejścia głównego Klubokawiarni Nasza znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe ZTM Inżynierska.
4. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania transportu miejskiego oraz dostępności znajdują się są na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

Dostępność wejścia i budynku:

 1. Do budynku prowadzi wejście bez progu i schodów jego szerokość jest odpowiednia;
 2. Przestrzeń manewrowa przed wejściem do Klubokawiarni została zachowana;
 3. Drzwi wejściowe mają odpowiednie wymiary (szerokość i wysokość w świetle ościeżnicy). Wysokość progu nie przekracza 20 mm. Drzwi nie otwierają się automatycznie;
 4. Strefa wejściowa oraz wnętrze są doświetlone;
 5. Klubokawiarnia ma zapewnioną dostępności pomieszczenia sanitarnego, toaleta jest dostępna;
 6. Winda ma zapewnione odpowiednie wymiary, przyciski znajdują się na właściwych wysokościach;
 7. Winda umożliwia samodzielne korzystanie osobie poruszającej się na wózku;
 8. Drzwi prowadzące do korytarza z windą mogą być trudne do pokonania, są ciężkie;
 9. Przed windą zapewniono wystarczająca przestrzeń manewrową;
 10. W budynku znajduje się jedna klatka schodowa. Jeden bieg schodów nie przekracza 17 stopni. Schody nie maja nosków.
 11. Wejścia do pomieszczenia pozbawione jest progów.
 12. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do budynku.

 Osoby udzielające informacji oraz pomocy przy wejściu do budynku:

  • Wszyscy pracownicy Klubokawiarni Nasza.

 Dostępność toalety dla osób z niepełnosprawnością:

  • Toaleta jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością.

 Obsługa osób słabosłyszących:

 1. Brak usługi tłumaczenia języka migowego osób słabosłyszących/niesłyszących znajdującego się na miejscu.
 2. Możliwość korzystania z tłumacza PJM online.
 3. Na miejscu znajduje się przenośna pętla indukcyjna.
 4. Możliwość komunikacji za pomocą SMS pod numerem: +48 515211567

Dostępność miejsc parkingowych:

 1. Najbliższe miejsca parkingowe są dostępne przy tuż przy wejściu do klubokawiarni przy ul. Stalowej. Około 3 metrów do budynku.
 2. Najbliższe miejsca dla osób z niepełnosprawnością usytuowane są przy ul. Stalowej 24, znajduje się 35 metrów od wejścia do Klubokawiarni, kolejne przy ul. Środkowej 11, 110 metrów od wejścia do Klubokawiarni;
 3. Szczegółowe informacje dotyczące miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej “Nowolipie”,  Dom Powstańców Warszawskich ul. Nowolipie 22, Warszawa

Dojazd do siedziby Domu Powstańców Warszawskich

 1. Najbliższe przystanki autobusowe: Nowolipie 01 w odległości 70 metrów, Kino Femina, w odległości 400 m, Wola Ratusz w odległości 300 m
 2. Najbliższy przystanek tramwajowy: Kino Femina znajduje się w odległości 400 m, Wola Ratusz znajduje się w odległości 320 m.

Dostępność wejścia i budynku:

 1. Do budynku prowadzi wejście bez progu i schodów jego szerokość jest odpowiednia;
 2. Przestrzeń manewrowa przed wejściem do Domu Powstańców Warszawskich została zachowana;
 3. Drzwi wejściowe mają odpowiednie wymiary (szerokość i wysokość w świetle ościeżnicy). Wysokość progu nie przekracza 20 mm. Drzwi nie otwierają się automatycznie;
 4. Strefa wejściowa oraz wnętrze są doświetlone;
 5. Toaleta jest dostępna;
 6. Wewnątrz znajduje się pochylnia i odpowiednim nachyleniu i szerokości, oraz podnośnik;
 7. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do budynku.

Osoby udzielające informacji oraz pomocy przy wejściu do budynku:

  • Wszyscy pracownicy Domu Powstańców Warszawskich

Dostępność toalety dla osób z niepełnosprawnością:

  • Toaleta jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością.

 Obsługa osób słabosłyszących:

 1. Brak usługi tłumaczenia języka migowego osób słabosłyszących/niesłyszących znajdującego się na miejscu.
 2. Możliwość korzystania z tłumacza PJM online.
 3. Możliwość komunikacji za pomocą SMS pod numerem: +48 572817999

Dostępność miejsc parkingowych:

 1. Najbliższe miejsca parkingowe są dostępne przy tuż przy wejściu do Domu Powstańców Warszawskich. Około 1 m od wejścia.
 2. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością usytuowane są przy ul. Smoczej 4, znajduje się 60 metrów od wejścia do Domu Powstańców Warszawskich;
 3. Szczegółowe informacje dotyczące miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej “Nowolipie”,  Al. Armii Ludowej 9, Warszawa

Dojazd do siedziby al. Armii Ludowej 9

 1. Najbliższe przystanki autobusowe: Marszałkowska 01 w odległości 70 metrów, Marszałkowska 02, w odległości 180 m,

Dostępność wejścia i budynku:

 1. Do budynku prowadzi wejście bez progu i schodów jego szerokość jest odpowiednia;
 2. Przestrzeń manewrowa przed wejściem do wejścia została zachowana;
 3. Drzwi wejściowe mają odpowiednie wymiary (szerokość i wysokość w świetle ościeżnicy). Wysokość progu nie przekracza 20 mm. Drzwi nie otwierają się automatycznie;
 4. Strefa wejściowa oraz wnętrze są doświetlone;
 5. Toaleta jest dostępna;
 6. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do budynku.

Osoby udzielające informacji oraz pomocy przy wejściu do budynku:

  • Wszyscy pracownicy Armii Ludowej 9

Dostępność toalety dla osób z niepełnosprawnością:

  • Toaleta jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością.

 Obsługa osób słabosłyszących:

 1. Brak usługi tłumaczenia języka migowego osób słabosłyszących/niesłyszących znajdującego się na miejscu.
 2. Możliwość korzystania z tłumacza PJM online.
 3. Na miejscu znajduje się przenośna pętla indukcyjna.
 4. Możliwość komunikacji za pomocą SMS pod numerem: +48 723244387

Dostępność miejsc parkingowych:

 1. Najbliższe miejsca parkingowe są dostępne przy ul. Adolfa Dymszy około 200 m .
 2. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością usytuowane są przy ul. Marszałkowskiej 24/26 , znajduje się 150 metrów od wejścia do CAM Armii Ludowej;
 3. Szczegółowe informacje dotyczące miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej ul. Ceramiczna 9b

Dojazd do siedziby ul. Ceramiczna 9b

 1. Najbliższe przystanki autobusowe: Kaflowa 01 w odległości 600 metrów, Kaflowa 02, w odległości 500 m,

Dostępność wejścia i budynku:

 1. Do budynku prowadzi wejście bez progu i schodów jego szerokość jest odpowiednia;
 2. Przestrzeń manewrowa przed wejściem do wejścia została zachowana;
 3. Drzwi wejściowe mają odpowiednie wymiary (szerokość i wysokość w świetle ościeżnicy). Wysokość progu nie przekracza 20 mm. Drzwi nie otwierają się automatycznie;
 4. Możliwe jest również wejście z ogrodu, przez drzwi, których próg nie przekracza 2cm.
 5. Strefa wejściowa oraz wnętrze są doświetlone;
 6. Toaleta jest dostępna;
 7. Między kondygnacjami można poruszać się 2 dostępnymi windami.
 8. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do budynku.

Osoby udzielające informacji oraz pomocy przy wejściu do budynku:

  • Wszyscy pracownicy CAM Ceramiczna 9b

Dostępność toalety dla osób z niepełnosprawnością:

  • Toaleta jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością. Znajdują się na 1 i 2 piętrze.
  • Dostępna jest również toaleta z prysznicem.

Obsługa osób słabosłyszących:

 1. Brak usługi tłumaczenia języka migowego osób słabosłyszących/niesłyszących znajdującego się na miejscu.
 2. W Klubokawiarni znajduje się pętla indukcyjna.
 3. W budynku znajdują się również 2 przenośne pętle indukcyjne.

Dostępność miejsc parkingowych:

 1. Najbliższe miejsca parkingowe są dostępne przy ul. Ceramicznej 29a
 2. Najbliższe pięć miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością usytuowane jest przy budynku na Ceramicznej 9b, w odległości kilku metrów od wejścia do budynku.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.